ธรรมะ สำหรับฆราวาส

ธรรมะ สำหรับฆราวาส

นักเขียนพระธรรม

นักเขียนเกี่ยวกับพระธรรมและคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก่อนหน้านี้เราเคยเป็นมัคทายกที่วัดห่างไกลตามต่างจังหวัด หลังจากสวดมนต์อยู่ได้สามปีก็เกิดการเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาขึ้น และได้ตัดสินใจบวชเณรอยู่

Filter by

PROJECTS

7 projects for 1 client